YEREL
Giriş Tarihi : 22-10-2021 11:49   Güncelleme : 22-10-2021 11:49

Bayraktutan emniyet teşkilatının sorunlarını Meclis’e taşıdı

Bayraktutan emniyet teşkilatının sorunlarını Meclis’e taşıdı

Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan Emniyet Teşkilatı Personelinin sorunlarını Meclis Gündemine taşıdı.

Milletvekili Bayraktutan Emniyet Teşkilatı Personelinin sorunlarını şu ifadeleri kullanarak Meclis Gündemine taşıdı:

“Emniyet Teşkilatı personeli, devlet memurları kanununa tabi olması nedeniyle, Jandarma Teşkilatı personeli ile aynı görevi yapması karşılığı Ücret ve Özlük haklarında aralarında eşitsizlikler meydana gelmektedir.

Personelin asli görevi olan güvenlik görevi haricinde Pandemi koşullarında maske dağıtımı, filyasyon ekibinde görevlendirme yapılması gibi ilave yükler yüklenerek verimliliği düşürülmektedir. 

Devlet memurlarının mesai dışındaki çalışmaları ücrete tabi olması gerekirken; Emniyet Teşkilatı personelinin görevi haricinde başka alanlarda ve mesai saatlerinin dışında çalıştırılması sonucu herhangi bir ek ücret verilmemektedir. Personelin düzenli bir mesai mefhumunun olmaması ve ilave görevlerin karşılığının alınamaması ekstra bir mağduriyet doğurmaktadır.

Özlük Haklarında yaşanan diğer bir sorun ise ağır koşullarda çalışarak emekliliği hak eden Emniyet Teşkilatı personelin, Jandarmanın Teşkilatı personelinin sahip olduğu haklara sahip olmamasından dolayı gelecek kaygısı yaşamasıdır.

Kurum içi yaşanan sorunları açısından da durum benzer şekildedir. Emniyet Teşkilatı personelinin sürekli yer değiştirilmesi sonucu personel çalıştığı birim ve dolayısıyla kurumla aidiyet bağı kuramamakta, gelecek ile ilgili somutlar planlar yapamamaktadır.

Emniyet Teşkilatı içerisinde son yıllarda adalet duygusunun yok olduğu, liyakata göre değil siyasi bağa göre personelin terfi ettirildiği, çalışacağı yerin, mevkiinin, zamanın bu şekilde belirlendiği de tarafımıza iletilen sorunlar arasındadır.

Personelin herhangi bir birime verildiğinde; çalışmış olduğu birimde ne kadar görev yapacağı, başındaki amirin iki dudağı arasından çıkacak söze bağlı olduğu bilinci, kişinin o birimi öğrenip, verimli olması üzerinde ciddi olumsuzluk teşkil etmektedir.

Emniyet Teşkilatı Personellerinin dile getirdiği diğer bir sorun ise; Birimin başına yönetici olarak verilen amirin, hiçbir bilgi ve deneyime sahip olmadan, personele emir vermesi ve bu yaklaşım çerçevesinde en ufak bir sıkıntıda personeli başka birimlere tayin ettirmesi durumudur. Öte yandan Amirlerin kendi bilgisi dışında olan bir konuda, uzman personelin fikir beyan etmesi üzerine amir tarafından mobbingle karşılık verildiği iddiaları ilgili mağduriyetleri katlamaktadır. Sürekli yeni alınan amirlerin işi bilmediği halde memurlara mobing uygulaması ve intiharların daha önceki yıllara göre istatistiki olarak artmış olması Emniyet Teşkilatı Personelini kaygılandırmaktadır.

Deneyim ve bilgi birikimi olmayan kişilerin üst kadrolara getirilmesi ile teşkilatta bilimsel yöntemlerle değil, şahsi fikir ve keyfi uygulamalarla yönetim şekli benimsenmesi; günlük zorunlu işler haricinde personelin sadece günü kurtaracak şekilde çalışmasına ve paralel şekilde verimsiz bir ortam oluşmasına sebebiyet verdiği dile getirilmektedir. Birikimi ve donanımı olan tecrübeli personelin ilgisiz bölümlerde çalıştırılması nedeniyle kişinin işin kendisine uygun olmadığı düşüncesi ile hem veriminin düşmesi hem de personelin mutsuz olmasına neden olduğu ortadadır.

Polis memurlarının mesai kavramlarının diğer kurumlara göre çok daha fazla olduğu, çalışma saatlerinde 12/12 sisteminden vazgeçilerek, genel olarak daha sağlıklı bir sisteme geçilmesi adına düzenlemeler yapılması gerektiği dile getirilmektedir. Ayrıca birçok örnekle sabit olarak nöbet yerlerinin kullanışsız olduğu, temel ihtiyaçların bile karşılanamadığı Personel tarafından dile getirilmektedir. 

Yıllık izinlerin ise hak edilmesine rağmen, istenildiği zaman, istenildiği kadar kullanılması müsaade edilmediği Emniyet Teşkilatı personelince büyük bir mağduriyet doğurduğu vurgulanmaktadır. Jandarmaya verilmiş olan 3600 Ek Göstergenin yıllardır vaat edilmesine rağmen henüz polis memurlarına verilmemiş olması diğer bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Aile yardımının emekli olunca kesilmesi de Emniyet Teşkilatı Personelinde gelecek kaygısını katlamaktadır.

Düzenlenen maaş bordrolarında silah tazminatı, fazla mesai yardımı, emniyet hizmetleri tazminatı gibi kalemlerin sürekli yardım adı altında ilave ediliyor olması, bordronun yüksek gözükmesine, bu da emeklilik zamanı geldiğinde maaşlarda büyük kayıplara sebebiyet veriyor olması tarafımıza iletilen diğer bir mağduriyettir. İlgili konuda gerekli düzenleme yapılarak bu kayıpların önlenmesi gerekmektedir.

Yeni verilen üniformaların çok çabuk rengini vermesi, malzeme kalitesinin düşük olması ve kullanışsız olması çözüme kavuşturulması gereken diğer bir husustur.

Yukarıda sıralanan sorunlar, talepler ve çözüm önerileri ışığında, Emniyet Teşkilatı Personelinin mağduriyetinin önüne geçmek adına özlük hakları, çalışma koşulları, ücretleri ve diğer hususlarda detaylı bir iyileştirme yapılması gerekmektedir.

Tüm bu hususlar ışığında; Ülkemizin en köklü ve en asil kurumlarından olan Emniyet Teşkilatı’nda görevli Personellerin sorunlarının detaylıca araştırılarak tespiti, mağduriyetlerin giderilmesi açısından ortaya konacak çözüm önerilerinin ortaya konulması, Emniyet Teşkilatının temeli olan liyakat, disiplin ve hiyerarşi yapısının sağlamlaştırılması ve talepler ışığında gerekli düzenlemelerin hayata geçirilmesi amacıyla hazırladığımız Meclis Araştırma Önergesini TBMM Başkanlığı'na sunduk.”