YEREL
Giriş Tarihi : 06-03-2021 11:17   Güncelleme : 06-03-2021 11:18

BAP başvuruları başladı

2021 Yılı (1. Dönem) Bilimsel Araştırma Proje (BAP) Başvuruları Başladı.

BAP başvuruları başladı

Artvin Çoruh üniversitesi tarafından resmi internet sitesinde yer alan açıklamada; “1. Proje başvuruları 10 Mart- 30 Nisan 2021 tarihleri arasında alınacaktır.

2. Üniversitemizin “Tıbbi-Aromatik Bitkiler” ihtisaslaşma alanına yönelik proje önerilerine öncelik verilecektir.

3. Proje destek üst limitleri;

3.1. Kapsamlı Araştırma Proje önerilerine yapılacak destekler;

Tıbbi-Aromatik Bitkiler” ihtisaslaşma alanına yönelik proje için destek üst limiti, komisyonun kararına bağlı olarak, 20.000 TL’dir.

TÜBİTAK projelerine (1001, 1002, 1003, 1005, 1505, 3501 veya eşdeğer projeler için) 2020 yılı içinde veya sonrasında başvurup C notu alarak projeleri desteklenmeyen öğretim üyelerinin BAP’a proje önerisi sunması durumunda üst limit, komisyonun kararına bağlı olarak, 12.000,00 TL ye kadar,

Kurum Dışı projelere veya TÜBİTAK projelerine başvurup 2020 yılı için projeleri kabul edilenlerin BAP’a proje önerisi sunması durumunda üst limit, komisyonun kararına bağlı olarak, 15.000,00 TL ye kadar,

Diğer Kapsamlı Araştırma Projeleri için destek üst limiti 10.000,00 TL ye kadar olabilecektir.

3.2. Lisansüstü Öğrenim Proje önerilerine yapılacak destekler;

Yüksek Lisans Projeleri için üst limit 3.000 TL, doktora projeleri için 6.000 TL olacaktır. Bu projelerin Tıbbi-Aromatik Bitkiler öncelikli alanında olduğu durumda önerilecek Yüksek Lisans Tez projelerine 5.000 TL, Doktora projelerine 8.000 TL’ye kadar, komisyonun kararına bağlı olarak, destek sağlanacaktır.

4. Proje başvuruları üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesine ve Komisyon kararlarına uygun olarak sunulmalıdır. Harcama kalemlerindeki ilgili kodlarda belirtilen üst limitlere uygun olmalıdır. Üst limitler;

Kırtasiye- baskı cilt (03.2.1.01); Lisansüstü projeler için her biri 300 TL, Kapsamlı projeler için 400 TL, Tıbbi-Aromatik bitkiler ihtisas alanındaki projeler için 600 TL,

Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme alımları (03.2.6.01); Lisansüstü projeler için her biri 5000 TL, Kapsamlı projeler için 7000 TL, Tıbbi-Aromatik bitkiler ihtisas alanındaki projeler için 10.000 TL,

Yurt içi geçici görev yollukları (03.3.1.01); Lisansüstü projeler için 1000 TL, Kapsamlı araştırma projeleri için 1.500 TL, Tıbbi-Aromatik bitkiler ihtisas alanındaki projeler için 2.500 TL,

Laboratuar tahlil ve analiz giderleri (03.5.1.01); Lisansüstü projeler için 1.000 TL, Kapsamlı araştırma projeler için 2.000 TL, Tıbbi-Aromatik bitkiler ihtisas alanındaki projeler için 3.000 TL,

Bilgisayar yazılım alımları (03.7.2.01); sadece Tıbbi-Aromatik Bitkiler ihtisas alanındaki projeler için 2.000 TL olarak belirlenmiştir.

5. Bütçe kalemleri olmaması nedeniyle herhangi bir makine–teçhizat alımı yapılamayacak, bursiyer desteği verilemeyecektir.

6. Bir öğretim üyesinin 2’den fazla kapsamlı araştırma projesi ve 2’den fazla lisansüstü tez projesi (devam eden projelerle birlikte) desteklenmeyecektir. En fazla 3 projede araştırmacı olarak görev alınabilecektir. Projelerden en az birisinde yürütücü veya araştırıcı olarak Tıbbi-Aromatik bitkiler ihtisas alanındaki kapsamlı araştırma projesinde veya lisansüstü tez projesinde bulunulması durumunda toplam yürütücü/araştırmacı proje sayısı 1’er artırılabilir.

7. Lisansüstü proje başvurularında lisansüstü öğrencisi ve 2. danışman dışında araştırmacı yazılamaz.

8. Kabul edilen projeden elde edilen çıktıyı/eseri sunmak için bilimsel etkinliklere katılım, sözlü sunum olması koşuluyla desteklenebilecektir.

9. Kurum Dışı proje veya TÜBİTAK projelerine başvurusu olan Proje Yürütücülerinin başvuru durumlarını gösteren belgelerini, proje başvuru formu ile birlikte, BAP birimine teslim etmesi gerekmektedir.

10. Proje başvurusu yapacak olan araştırmacıların TÜBİTAK Araştırmacı Bilgi Sistemine üye olup (ARBİS) güncel özgeçmişlerinin çıktılarını proje başvurularına eklemeleri gerekmektedir. ARBİS'e üye olmayan araştırıcıların projeleri kabul edilmeyecektir.

11. Başvurunun; sitemizin formlar kısmındaki Proje Başvuru Formu ve Harcama Tablosu doldurularak 2 basılı kopya olarak teslim edilmesi (CD ile birlikte) ve bir örneğinin bap@artvin.edu.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

12. Projeler toplam süresi dolduğu halde sonuç raporu teslim etmeyen öğretim üyelerimizin yeni proje başvuruları işleme alınmayacaktır.

Diğer önemli hususlarda Üniversitemiz BAP sayfasını ziyaret edebilirsiniz.” İfadelerine yer verildi.