YEREL
Giriş Tarihi : 15-10-2021 11:36   Güncelleme : 15-10-2021 11:36

ARTVİN’DE YILLIK 144 BİN TON ÇİĞ SÜT ÜRETİLİYOR

ARTVİN’DE YILLIK 144 BİN TON ÇİĞ SÜT ÜRETİLİYOR

Tarım İl Müdürü Dursun Okur, Çiğ Süt Toplama Projesi, hayvan aşılama Takvimi hakkında bilgiler verdi. Deriner barajındaki somon üreticiliği projesi hakkındaki gelişmeleri gazetemize anlattı. Artvindeki toplam hayvan sayısı, günlük ve yıllık süt üretimlerinden bahseden Okur, “Artvin’de toplam hayvan sayısı 76 bin 359, sağmal inek sayısı 38 bin 118, yıllık ortalama süt üretimi 114 bin 39 ton” dedi.

Çiğ süt Toplama projesinin amacından ve detaylarından bahseden Dursun Okur, “Bilindiği üzere son yıllarda gıda güvenliği ve hijyeni konularında yaşanan gelişmeler oldukça önemli  boyutlara ulaşmıştır. Gıda güvenliği ve hijyenin istenilen düzeyde sağlanması amacıyla tarım ve tarıma dayalı tüm üretim kollarında belirli standartlara ulaşılması, çok büyük önem arz etmektedir. Bu nedenledir ki tarım sektörü günümüzde olduğu gibi gelecekte de stratejik öneme sahip sektörlerden birisi olacaktır. Artvin İli ve İlçelerinde, son yıllarda başlanılan tarımdaki makineleşme ve büyük işletmelerin kurulması, süt hayvancılığını öne çıkarmaktadır. Bugün geleneksel usullerle aile işletmelerinde işlenerek yağa, yoğurta ve yöresel peynire dönüştürülen süt ürünlerinin, hijyenik ortamda ulusal ve uluslar arası pazarlarda rekabet edebilir ürünlere dönüştürülmesi verimli ve karlı bir hayvancılık için olmazsa olmazlardandır. İlimizde tarım ve hayvancılık sektörünün gelişmesi ve sürdürülebilir bir süt sığırcılığı yetiştiriciliğinin yapılabilmesi için, yetiştiricinin sütünü satabileceği bir ortamın oluşturulması gerekir. Güncel verilere göre; Artvin İlinde çiğ süt satış fiyatı süt işleme tesisi olmadığından tam olarak bilinmemekle birlikte, aile işletmelerinde kapıdan satışlarla 6,5 -7,0 Türk lirasından alıcı bulmaktadır. Tabii ki bu fiyat bir süt işleme tesisi için oldukça yüksek bir fiyat. Ancak süreklilik arz etmediği gibi sürdürülebilir bir hayvancılık içinde yeterli değildir. Süt ellerinde kalmakta veya buzağıya emzirilmekte ya da geleneksel usullerle yağ, yoğurt ve peynire dönüştürülmektedir.  İlimizin en yakın süt işleme tesisine en az 200 kilometre. Uzakta olması, üretilen sütün toplanması ve soğutma tanklarında bir süre bozulmadan tutulması önem arz etmektedir” dedi.

“Tüketicilerin sağlıklı, güvenli ve dengeli beslenmesi, hayvancılığa bağlı sanayi kollarının gelişmesi,  kırsal alanda istihdamın artırılması, kalkınmada öncelikli yörelerin gelişmesi, tarımda verimliliğin artırılması, hayvancılık ve özelliklede süt hayvancılığının geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir.” diyen Okur, “Çiğ süt ne kadar hijyenik şartlarda sağlanırsa sağlansın, kısa bir zaman dilimi içerisinde soğutulmadığı takdirde, hastalık yapıcı patojen mikroorganizmalar hızla çoğalır ve pastörize süt, UHT süt, beyaz peynir, yoğurt, vb. ürünlerin üretilememesine sebep olur. Bu nedenle süt sağıldıktan hemen sonra bakteri gelişmesini önlemek için mutlaka hızlı bir soğutma işlemine tabii tutulmalıdır. Bu sayede çiğ sütte ve bu sütten üretilen süt ürünlerinde var olan kalite, tat ve besin değerlerini, ürünlerin raf ömrünü uzatmış olacaktır” şeklinde konuştu.

Soğuk zincir; kaliteli çiğ süt üretimini, üreticilerin yaşam standartlarının yükseltilmesini, kaliteli süt ürünlerini üreterek tüketiciye sunulmasını süt ürünlerinin pazarda rekabet gücünün artırılmasını ve bölge ekonomisinin sosyal-ekonomik düzeyinin yükseltilmesinde büyük katkılar sağlayacağını belirten Tarım İl Müdürü Dursun Okur, projenin hedeflerinden ve etkileyeceği taraflardan şöyle bahsetti: “Tarım ve hayvancılık işletmeleri, üretici birlikleri, süt sanayicileri, turizm işletmeleri, hizmet sektöründe yer alan diğer sektör temsilcileri, bölge halkı, üreticiler ve tüketiciler, projenin hedef aldığı kesim ve etkileyeceği tarafları oluşturmaktadır. Doğu Karadeniz Bölgesi, Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerini kapsamakta olup, 2017 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemine göre, Türkiye’de toplam nüfusun yüzde 3.35’şi bu bölgede yaşamaktadır. Bölgede mevcut 6 ilde yaşayan nüfusun yüzde 57,2’si şehirlerde, yüzde 42,8’i ise köylerde yaşamaktadır. Bu göstergeler itibariyle, ilin köy nüfus oranı, Türkiye köy nüfus oranın yüzde 23,2 oldukça üzerindedir. Bölgede mevcut aktif nüfusun yüzde 66.10’u tarım ve hayvancılık sektöründe istihdam edilmekle birlikte,  Doğu Karadeniz Bölgesi Türkiye’de en fazla göç veren Bölgelerin başında yer almaktadır.

Bu proje kapsamında, sütün hijyenik ortamda sağılması, muhafazası ve yetiştiricilerin teknolojik imkanları kullanarak bu işi öğrenmelerini hedeflemekteyiz. İlerleyen yıllarda da, gerek yerel imkânlarla ve gerekse uygulanacak projelerle, çiğ sütün uygun koşullarda toplanması için altyapı kurulum projesinin geçekleşmesi hedeflenmektedir. Proje sayesinde; pazara arz edilen sütün hijyen koşulları ve gıda güvenliğini sağlamak, değer fiyattan sanayiye satılması, hayvancılığın gelişmesine olumlu katkı sağlayarak, üreticinin daha yüksek gelir elde etmesiyle birlikte sürdürebilirliği sağlanacaktır. Bu projenin paydaşı Artvin İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğidir. Proje paydaşı ilimizde üye sayısı, süt toplama ve pazarlama konularında mevcut alt yapısı,  tecrübesiyle projenin etkin uygulanması açısından iyi bir avantajdır.”

Artvin’deki sağmal inek sayısından ve ortalama süt üretimi kapasitesinden de bahseden Dursun Okur, “ ilçelerdeki verileri şu şekilde açıkladı:

Ardanuç’ta 14 bin 600 hayvan var 7 bin 300 sağmal inek var. Hayvan başına günlük ortalama 10 litre süt üretimi var. Arhavi bin 642 hayvan var. 821 sağmal inek var. Hayvan başına günlük ortalama 10 litre süt üretimi var. Borçka’da                8 bin 895 hayvan var      4 bin 447 sağmal inek var. Hayvan başına günlük ortalama 10 litre süt üretimi var. Hopa’da bin 531 hayvan var. 750 sağmal inek var. Hayvan başına günlük ortalama 10 litre süt üretimi var. Kemalpaşa’da bin 331 hayvan var 650 sağmal inek var. Hayvan başına günlük ortalama 10 litre süt üretimi var. Merkez’de 8 bin 121 hayvan var 4 bin 050 sağmal inek var. Hayvan başına günlük ortalama 10 litre süt üretimi var. Murgul 2 bin 534              hayvan var bin 250 sağmal inek var. Hayvan başına günlük ortalama 10 litre süt üretimi var. Şavşat’ta             20 bin 400 hayvan var 10 bin 200 sağmal inek var. Hayvan başına günlük ortalama 10 litre süt üretimi var.        Yusufeli 17 bin 305 hayvan var 8 bin 650              sağmal inek var. Hayvan başına günlük ortalama 10 litre süt üretimi var. Artvin’de toplam hayvan sayısı 76 bin 359, sağmal inek sayısı 38 bin 118, yıllık ortalama süt üretimi 114 bin 39 ton. Bu bilgiler esas alındığında, Ardanuç, Yusufeli ve Şavşat ilçelerinin süt sığırcılığı için oldukça önemli bir potansiyele sahip olduğu görülmektedir. Bu potansiyelin etkin, ekonomik ve sürdürülebilir bir şekilde kullanımı için, üretilen sütün hijyenik şartlarda üretilmesi ve bozulmalara karşı soğukta muhafaza edilmesi önem arz etmektedir. Bu kapsamda; projenin toplam maliyet tutarı 2 milyon Türk lirası olup bunun yüzde 20’si yetiştiricilerimizden yani 400 bin Türk lirası, geri kalan yüzde 80’i yani 1 milyon 600 bin Türk lirası DOKAP tarafından yetiştiricilerimize hibe edilecektir. Biz bu projeyi 2019 yılında; 216 yetiştiricimize süt sağım makinesi, 125 yetiştiricimize güneş enerjisi sistemi, 50 yetiştiricimize 100 litrelik, 30 yetiştiricimize de 200 litrelik süt soğutma tankı dağıtılması şeklinde planladık. Ancak mevcut ekonomik şartlar, fiyat artışı ve başvuruları bütçe doğrultusunda incelediğimizde 98 adet güneş enerji sistemi, 59 adet süt sağım makinesi, 4 adet 100 litre süt soğutma tankı ve 1 adet 200 litre süt soğutma tankı almayı planlıyoruz. Şu anda projeye başvuruları aldık ve değerlendirmesini yaparak asıl listede olan yetiştiricilerimizi bilgilendirdik. Yapmış olduğumuz piyasa araştırmasına göre kendilerine düşen yüzde 20 çiftçi katkı paylarını 20.10.2021 tarihine kadar yatırma süresi verdik. Eğer bu belirtilen sürede yatırmayan veya hakkından vazgeçenler için yedek listedeki kişilerle irtibata geçilerek 27.10.2021 tarihine kadar yatırmalarını isteyeceğiz. Bir aksilik çıkmazsa Kasım ayı ortalarında dağıtılması planlıyoruz. Projemize toplamda; 263 Birlik Üyesi yetiştiricimiz başvurmuş, bunlardan 182 yetiştiricimiz Güneş Enerjisi Sitemini, 76 yetiştiricimiz süt sağım makinesini, 4 yetiştiricimiz 100 litre süt soğutma tankı ve 1 yetiştiricimiz 200 litre süt soğutma tankı için başvuru yapmıştır.”

 

Hayvan aşılama takviminden de bahseden Okur, “Şu anda aşılama çalışmalarımıza başlandı. Köy muhtarlıklarının önceden haber vererek bu şekilde bir yıl öncesinden üreticilerimize gerekli duyuları yaparak aşılamamıza başladık devam ediyoruz. Aşılamalardaki amacımız devletimizin burada hayvanlara koruyucu aşılama çalışmaları mevcuttur ihtarı ve ilgili hastalıklarda elemanlarımız sahaya inerek hayvanlarımız hasta olmadan onların koruyucu aşılama çalışması yapmak hastalanmadan önce hastalığı def etmek yakalanmamak için devletimizin böyle bir uygulaması mevcuttur” ifadelerini kullandı.

HATİCE DİLER