Yerel
Giriş Tarihi : 09-01-2023 10:57   Güncelleme : 09-01-2023 11:45

Artvin SMMMO: Muhasebe ve müşavirlik ücretleri eridi

Artvin SMMMO: Muhasebe ve müşavirlik ücretleri eridi

Artvin Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası yönetimi yazılı açıklama yaparak, muhasebe ve müşavirlik ücretlerinin eridiğine dikkat çekti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Resmi Gazete' de muhasebe ücretlerindeki yüzde 85 artışın açıklanmasının ardından Artvin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın da aralarında olduğu SMMM Odaları'ndan 81 ilde eş zamanlı ortak basın açıklaması yapıldı.

Artvin SMMMO Başkanı Ergül İstanbulluyayınladığı ortak basın açıklamasında mali müşavirlerin zor durumda olduklarını, ücretlerin yüksek enflasyon nedeniyle yetersiz kaldığını ve bu durumu protesto ettiklerini ifade etti.

Artvin SMMM Başkanı Ergül İstanbullu konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Ekonomimizde yaşanan gelişmeler ve ortaya çıkan yüksek enflasyon Mali Müşavirleri zor durumda bıraktı. Fedakârca ve özveriyle görevlerini yapan Mali Müşavirler enflasyonun yaratmış olduğu tahribatın en ağır yükünü bu süreçte omuzlamak zorunda kaldı. Verdikleri hizmetlerle işletmelerin sürdürülebilirliğini sağlayan Mali Müşavirler aynı zamanda kamu finansmanının da en büyük güvencesi.

Mali Müşavirler, işletmelerin varlıklarını koruyabilmelerine, işlemlerini ve faaliyetlerini sağlıklı yürütebilmelerine katkı sunarak işletmeler için yaratmaktadır. Kamu finansmanının temel dayanağı olan vergi gelirleri Mali Müşavirlerin vermiş olduğu hizmetler sonucu toplanmaktadır.

Mali Müşavirlerin ve Yeminli Mali Müşavirlerin bu ve bunun gibi verdikleri daha birçok hizmetin karşılığı elde ettikleri ücretler, giderlerini karşılayamaz hale gelmiştir. Hem işletmeler, hem kamu için hayati önemde görev üstlenen Mali Müşavirlerin hizmetlerinin aksaması tüm kesimler için telafisi güç sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir.

Gelinen aşamada, mesleki faaliyetin sürdürülmesi için gerekli giderlerin personel, kırtasiye, kira, elektrik, akaryakıt, ulaşım, gıda, temizlik, kargo vb. tamamında olağanüstü artışlar meydana gelmiştir.

Özellikle son yıllarda girdi maliyetlerinde yaşadığımız yüksek artışlara karşın ücret tarifelerimizde bu artışa paralel bir artış olmaması nedeniyle, yaşanan ekonomik kayıpların öncelikle telafi edilmesi gerekmektedir. Yürürlükteki, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi, maalesef günümüz koşullarında verilen hizmetin karşılığı olmaktan tamamen uzaklaşmış bulunmaktadır. Öte yandan, maliyetleri karşılamayan ücretler, hizmet kalitesini de ciddi şekilde tehdit eder seviyeye ulaşmıştır.

Meslek mensuplarının yıllar itibariyle vermekte oldukları hizmetler nedeniyle elde ettikleri ücretlerdeki değişim (artış oranı) ile bu hizmetlerin sunumu için katlanılan maliyetlerdeki değişimin (artış oranının) paralel bir şekilde olması beklenmektedir. Ancak 2017 yılı ile 2022 yılları arasında asgari ücret tarifemiz %95 artmıştır. Buna karşılık aynı yıllar dikkate alındığında;

 - Asgari ücretlerin işverene olan maliyetlerindeki değişimi yüzde 247, 2023 yılı artışı dahil edildiğinde yüzde 560,

- Üretici fiyat endekslerindeki değişim yüzde 296, tüketici fiyat endekslerindeki değişim yüzde 155 ve bu iki endeksin ortalamasındaki değişimler yüzde 224,

- Amerikan Doları kurundaki değişimler yüzde 393,

- Enerji (elektrik, akaryakıt) fiyatlarındaki değişimler yüzde 745,

Kâğıt fiyatlarındaki değişimler yüzde 300, oranında artmıştır.

Mali Müşavirlik ücret tarifesindeki ücretler, maliyetlerdeki artışlar nedeniyle erimiştir. Yukarıdaki veriler açıkça göstermektedir ki, yıllar içerinde yaşanan kayıpları dahi karşılamaktan uzak olan yüzde 85’lik artış, bu erimeyi derinleştirmektedir.

Mali Müşavirlik ücretlerinde yıllar itibariyle meydana gelen erime ve bu erimenin nasıl giderileceği tarifenin yayımından önceki 2 aylık süreçte ilgili bürokratlara, siyasilere ve Sayın Hazine ve Maliye Bakanına arz edilmiştir. Ancak, haklılığı istatistiki verilerle ortaya konulan bu talepler maalesef karşılanmamıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 30 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete ’de açıklanan muhasebe ücretlerindeki yüzde 85’lik artış, bürolarımızın yaşadığı büyük sıkıntıyı telafi etmeyeceğinden, ücretlerin en az yeniden değerleme oranı olan yüzde 122 oranında artırılarak uygulanması gerekmektedir.”

Artvin SMMMO Başkanı Ergül İstanbullu ayrıca “Muhasebe ve Müşavirlik ücretleri eridi” başlıklı bildiriyi de kamuoyu ile paylaştı. Bildiride;

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan muhasebe ücretlerindeki artış son yıllardaki kayıpları dahi telafi etmiyor. Önerimiz 2023 yılı Asgari Ücret Tarifesinin 2022 yılı ücretleri üzerinden en az Yeniden Değerleme Oranında (yüzde 122) artış yapılarak uygulanmasıdır.

Muhasebe Büroları Ekonomiye ve İş Dünyasına Hizmete Canla Başla Devam Etmek İstiyor Ama bu Koşullarda Sürdürülebilirlik Sorunu ile Karşı Karşıya!

Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesinde yer alan ücretlerin yüksek enflasyon nedeniyle yetersiz kalması, muhasebe bürolarının sürdürülebilirliğini ve hizmet sunmasını olanaksız boyuta getirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan muhasebe ücretlerindeki yüzde 85 artış, kayıpları dahi telafi etmiyor. 2023 yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesinin 2022 yılı için yayınlanan asgari ücret tarifesindeki tutarların en az yeniden değerleme oranı olan yüzde 122 oranında artırılarak uygulanması gerekmektedir” ifadeleri yer aldı.

Ayşe ÖZDER

Artvin'de HaberArtvin'de Haber