YEREL
Giriş Tarihi : 14-05-2022 15:30   Güncelleme : 14-05-2022 15:30

ARTVİN BASINI DESTEK İSTİYOR…

ARTVİN BASINI DESTEK İSTİYOR…

Artvin Gazeteciler Cemiyeti ve Artvin Faal Gazeteciler Cemiyeti Olağan İl Genel Meclisi toplantısına katılarak ortaklaşa hazırladıkları deklarasyonu meclis üyelerine aktardı.

İki dernek adınakonuşma yapan AFGAD Başkanı Yaşar Kars, “Yerel Sektör Güçlenmeden, Yerel Basın Güçlenemez” dedi.

AGC Başkanı Zeki Alkan, AFGAD Başkanı Yaşar Kars AFGAD Başkan Yardımcısı Şakir Kara, AFGAD Yönetim Kurulu üyesi Hatice Nur Ersöz, Gazeteci Dilan Şahinbaş ve Gazeteci Ayşe Özder, İl Genel Meclisi toplantı salonunda düzenlenen Mayıs Ayı Olağan İl Genel Meclis toplantısına katılım gösterdi.

İl Genel Meclisi Toplantı salonunda Meclisi Üyeleri ile paylaşılan deklarasyonda, yerel basının içinde olduğu durum anlatılırken, Artvin’de sektörel yapının güçlendirilmesi için de görüş ve öneriler paylaşıldı. Bunun yanında, kendi yönetim salahiyetinde bütçesi olan tüm kurum ve kuruluşlardan da yerel basına destek olunması talep edildi. 

Artvin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Alkan’ın da bulunduğu oturumda, ortak deklerasyon Artvin Faal Gazeteciler Derneği Başkanı Yaşar Kars’ın sunumuyla paylaşıldı. Toplantıda Artvin’in yerel sektörel yapısı ile ilgili tespitler aktarılırken, bu anlamda öneriler de dile getirildi. Sebep ve sonuç ilişkisi bağlamında sunulan deklarasyonda; Kamusal büyük yatırımların sahaya yansımadığının altı çizilerek, Artvin’in gerçek yatırımcıya ihtiyacı olduğu, ilin genel ekonomik yapısının tarım ve perakende ticaret sarmalından çıkamadığı vurgulandı.

Artvin ekonomisinin gerçek değerinin ortaya koyulması gerektiği hususunda yapılan bilgi paylaşımında, bir an önce İş Geliştirme Merkezinin kurularak, İl Genelinde ekonomik çalıştay yapılması gerektiği, buna binaen Artvin İli Ekonomik Stratejik Planının hazırlanması gerektiği ifade edildi. 

Başkan Yaşar Kars, “mevcut sektörel yapıda yerel basın da gün geçtikçe erimektedir. Yerel sektörel yapı güçlenmeden, yerel basın güçlenemez. Bu süreç içerisinde,bütçesi olan tüm kurum ve kuruluşlardan, yerel basını desteklemek için bütçe ayrılması talep ediyoruz” dedi.

Başkan Kars’ın okuduğu deklarasyonda ayrıca şu ifadeler yer aldı:

“Amacımız Artvin’in ve Yerel Medya unsurlarının, sektörel yapısı ve geleceği hakkında Basın temsilcisi kuruluşlar olarak, görüş ve değerlendirmelerimizi kamuoyu ve yerel yönetimlerle paylaşarak, farkındalık yaratmak; ilimizin ekonomisinin ve buna bağlı olarak yerel medyanın gelişmesini sağlamak amacıyla, yerel kaynakların daha iyi değerlendirilmesi, yerel istihdamın arttırılması ve bunun sonucunda tarım, turizm ve küçük/orta ölçekli işletmeler gibi unsurların gelişmesine katkı sağlamak ve ilimizin gelişiminde ve tanıtımında en önemli unsurların başında gelen yerel medyanın desteklenerek, aktif ve proaktif rolünün güçlendirilmesi hususunda Kamu, Özel Sektör, Meslek Örgütleri, STK’lar ve kamuoyunda kanaat oluşturmaktır.

Hedeflerimiz ise; Yerel medyanın birlikteliğini kuvvetlenerek, güç birliğini sağlamak. Sektörel anlamda Sosyo-ekonomik yapısını güçlendirmek.Yerel medya ile Kamu, Özel ve Tüzel kurum ve kuruluşlarla arasında, kurumsal iletişimi tam anlamıyla tesis etmek. Diğer sektörel yapıların gelişimde paydaş olarak etkisini artırmak.Güçlenmiş yapısıyla İlin ekonomisinin gelişmesine katkı sağlayan bir sacayağı olmak.

Temel gerekçemizi de açıklayacak olursak şu ifadeleri kullanabiliriz:

Küresel anlamda Sosyo-ekonomik gelişmelerin ülkemize yansıması, 1990’ların sonu itibariyle ilimizde başlayan ulusal bazda hayata geçirilen enerji projeleri ile madencilik ve bağlı altyapı yatırımları,  süreç boyunca, ilimizin Sosyo ekonomik durumunu kökten değiştirmiştir. 

Bu yatırımlar, mevcut sektörel verimliliği bir nebzede olsa artırmıştır. Ancak rasyonel bakıldığında, doğrudan üretim yapmaya dönük olmadığı, günümüz koşulları ve yerel sektörel yapı incelendiğinde, sahada görülmektedir.

Burada Artvin ticaret erbabının hazırlıksız yakalanması, ulusal ölçekte yatırımlara cevap verecek sermaye ve tecrübe birikiminin olmayışı ve yatırım sahiplerinin sosyal sorumluluk bilinciyle yerel sektöre yaklaşmaması gibi bazı ana faktörler ve birçok yan etmen de mevcuttur.

Ancak geçen süre zarfında görülmüştür ki; Gerçek müteşebbis, yani bölge ekonomisine üretim bağlamında katkı verecek ve katma değer yaratacak yatırımcı, ne yazık ki ilimizi tercih etmemiştir. Çünkü bu büyük yatırımların GSMH verilerine göre ilimize yansıması, Artvin’i Yatırım Teşvik Sisteminde “4. Bölge” konumunda saklamıştır. Saklamaya da devam etmektedir.

Yıllar boyunca alınan yatırımlara bakınca, ilimiz halen daha tarıma ve perakende ticarete dayalı genel sektörel yapıdan kurtulamamıştır. Özellikle zincir marketler ve mağazalar ile birlikte gelişen e-ticaret de mevcut sektörel yapıyı gün geçtikçe eritmektedir. 

Ve dolayısıyla, bu sektörel erimeden yerel medya kuruluşları da payını almakta ve onlar da gün geçtikçe erimekte, tek tek kapanmaktadır. 

Bu duruma karşı tedbir alınmalı ve yerel medya sektörü, bütçesi olan yerel yönetimler, meslek örgütleri, Üniversite, STK’lar ve özgün kuruluşlarca desteklenmelidir. Biz medya temsilcileri olarak, bunu açık ve net olarak talep ediyoruz.”

Dilan Şahinbaş