YEREL
Giriş Tarihi : 15-09-2021 11:20   Güncelleme : 15-09-2021 11:20

AHİLİK HAFTASI KUTLU OLSUN

Anadolu’da yüzyıllardır devam eden birlik ve beraberliğin temelini simgeleyen bu yıl 34’üncüsü gerçekleştirilen Ahilik haftası kutlaması gerçekleştirildi.

AHİLİK HAFTASI KUTLU OLSUN

Milli İrade meydanında yapılan programa Vali Yılmaz Doruk, Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Ticaret İl Müdürü Bilal Taş, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Hakkı Seyhan katıldı.

Ticaret İl Müdürlüğü, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Artvin Ticaret ve Sanayi Odasınca, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

“Esnaf Güvenin Kapısıdır”

Açılış konuşmasını yapan Esnaf Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Hakkı Seyhan ahiliğin toplumdaki yerinin önemine dikkat çekerek, “Ahilik ruhuna uygun olarak kendi öz sermayesi ve alın teriyle üretim yapan esnafımız, tüccarımız ülke ekonomisine güç katmaktadır. Ahilik, ortaya koyduğu temel ilkeleriyle, toplumda yaşayan her kesimi kaynaştıran, bütünleştiren ve millet olma bilincini tüm toplumlara yayan sistemin adıdır. Türk milletine özgü bir kurum olan Ahilik Teşkilatını oluşturan bu değerli insanlar, o dönemin yozlaşmış, parçalanmış, kimliğini kaybetmiş, fakirleşmiş Anadolu Türk boylarına birlik, kardeşlik, dostluk, hoşgörü ve insan sevgisini esas alan bir anlayışla, bir çatı altında birlikte yaşamayı, iş ve meslek sahibi olmayı öğretmişlerdir. Günümüzde bu anlayışı, esnaf ve sanatkâr ve tüccarlarımızda görüyoruz. Bir toplumda birlik ve dayanışmayı sağlayan en önemli unsur, müşterek değerlerin korunmasıyla mümkündür. Ondan dolayıdır ki esnaf, güvenin kapısıdır; esnaf, kardeşliğin teminatıdır; esnaf, birliğin sigortasıdır; esnaf, ekonomimizin temel taşıdır; esnaf, toplumumuzun taşıyıcı omurgasıdır. Bu nedenle Ahilik kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak gayesiyle her yıl bu etkinlikler düzenlenmektedir. Bu vesileyle tekrar katılım sağlayan herkese teşekkür eder, tüm halkımızın Ahilik Haftasını kutlar saygılar sunarım” dedi.

“Ahilik Bazı Kavramları Batıya Aktaran Kültürdür”

Ahilik kültürünün usta, kalfa ve çırağın sadece sanatkâr olarak değil insan olarak da belli değerlere bağlı yetiştirilmesini sağlayan önemli bir kültür olduğunu söyleyen Ticaret İl Müdürü Bilal Taş, günümüzde yükselen değerlerin özünde Ahiliğin temeli olduğunu vurgulayarak, “Ahilik değerlerinin; ülkemiz ve dünyada daha fazla tanınmasını sağlamak üzere her yıl Eylül ayında Bakanlığımız Esnaf Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Ahilik Haftası kutlama etkinlikleri düzenlenmektedir. Bu yıl 34’üncüsünü kutladığımız Ahilik Haftası’nın ülkemize ve tüm insanlığa barış ve kardeşlik getirmesini temenni ediyorum. Ahi Evran ile başlayıp Selçuklulardan bu yana süregelen, usta, kalfa ve çırağın sadece birer sanatkâr olarak değil, aynı zamanda insan olarak belli değerlere bağlı bir şekilde yetiştirilmelerini sağlayan çok önemli bir kültür değerimizdir. Günümüzün yükselen değerlerinin önemli bir kısmının özünde Ahiliğin temel ilkeleri yatmaktadır. Tüketici hakları, sivilleşme, kooperatifçilik, çeşitli mesleki kuruluşların varlığı gibi kavramları Batıya aktaran birikim Ahilik kültürüdür” şeklinde konuştu.

“Ahiliğin İnanç ve Sistemi Dini Prensiplerden Başka Bir Şey Değildir”

Ahilikte dinin ve tasavvufun önemli konumda olduğunu aktaran Bilal Taş, “Ahilikte şüphesiz din ve tasavvuf çok önemli iki öğe konumundadır. Hatta denilebilir ki; Ahiliğin inanç ve kabuller sistemi aslında dini prensiplerden başka bir şey değildir. Nitekim bakıldığında İslam Ahlakı ile Ahilik felsefesi birebir örtüşmektedir. En büyük sermayemiz olan birlik ve beraberliğimizin daha da güçlenmesi, çıraklık, kalfalık, ustalık merhalelerinden geçen sanatkârlarımızın Ahilik İlkeleri doğrultusunda yetiştirilmesi, asırları aşan birikimlerden oluşan iş ahlakının benliğimizde oluşması, ülkemizin geleceği açısından da büyük önem arz etmektedir. Bugün büyük ve güçlü bir devlet olma yolunda ilerlerken medeniyete ışık tutmuş, insan odaklı Ahilik sistemini yaşamak ve yaşatmak için hepimize görev düşmektedir. Milletimizin ve insanlığın karşı karşıya kaldığı günümüz meseleleri için başlıca çözüm yollarından biri olan Ahilik değerlerinin; ülkemiz ve dünyada daha fazla tanınmasını sağlamak için daha fazla gayret göstermemiz gerekmektedir. Ahilik özüne, eşrefi mahlûkat olan insanı yerleştirerek 'Hakka hizmet, halka hizmet anlayışıyla hem dünyevi hem de uhrevi bir sistem kurmuştur. Ahiler oluşturdukları sosyal dayanışma, sosyal güvenlik sistemiyle adeta kimsesizlerin kimsesi olmuşlardır. Bugün ülkemizin her ilinde bulunan esnaf odaları, meslek odaları, sanayi ticaret odaları da ilhamını Ahi Evran kültüründen almıştır. Bu vesileyle başta Ahi Evran-ı Veli olmak üzere ahirete irtihal etmiş tüm ahilere, esnaf sanatkârlarımıza Mevla’mdan rahmet, Meslek hayatına devam eden tüm esnaf, sanatkâr ve tacirlerimize bol bereketli ve helalinden kazanç diliyorum. Ahilik Kutlama Komitemizce seçilen ilimizin Ahisi, kalfası ve Çırağı ile geçmiş yıllarda seçilen ahilerimiz Ahi Evran-ı Veli’nin temsilcisi ve Ahilik mirasının taşıyıcılarıdır. Bu bağlamda şehrimizin birlik ve beraberlik atmosferini güçlendirmede, iktisadi hayatın Ahilik prensipleriyle devam etmesinde Ahilerimize çok önemli görevler düşmektedir. Bu onurlu görevi başarıyla yerine getireceklerine gönülden inanıyorum. Ahilik Kültürü ve değerlerinin tanıtılmasına katkı sağlayan bu güzel etkinliğe maddi manevi desteklerini esirgemeyen tüm kurumlarımıza, Ahilik Haftası Kutlama Komitesine, Ticaret ve Sanayi Odası başkan ve üyelerine, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları başkan ve üyeleri ile tüm katılımcılara teşekkür eder esnaf ve sanatkârlarımızın Ahilik Haftasını kutlar saygılar sunarım” şeklinde konuştu.

HATİCE DİLER