YEREL
Giriş Tarihi : 14-05-2022 15:27   Güncelleme : 14-05-2022 15:27

AFGAD ve AGC’den Ortak Deklarasyon

AFGAD ve AGC’den Ortak Deklarasyon

Artvin Gazeteciler Cemiyeti ve Artvin Faal Gazeteciler Derneği ortak deklarasyon yayınladı.

Artvin’in ve Yerel Medya unsurlarının,sektörel yapısı ve geleceği hakkında Basın temsilcisi kuruluşlar olarak, görüş ve değerlendirmelerimizi kamuoyu ve yerel yönetimlerle paylaşarak, farkındalık yaratmak;   ilin ekonomisinin ve buna bağlı olarak yerel medyanın gelişmesini sağlamak amacıyla, yerel kaynakların daha iyi değerlendirilmesi, yerel istihdamın arttırılması ve bunun sonucunda tarım, turizm ve küçük/orta ölçekli işletmeler gibi unsurların gelişmesine katkı sağlamak ve ilin gelişiminde ve tanıtımında en önemli unsurların başında gelen yerel medyanındesteklenerek, aktif ve proaktif rolünün güçlendirilmesi hususunda Kamu, Özel Sektör, Meslek Örgütleri, STK’lar ve kamuoyundakanaat oluşturmak amacıyla AFGAD ve AGC tarafından yayınlanan ortak deklarasyon yayınladı. 

Yerel medyanın birlikteliğini kuvvetlenerek, güç birliğini sağlamak, sektörel anlamda sosyo-ekonomik yapısını güçlendirmek, yerel medya ile Kamu, Özel ve Tüzel kurum ve kuruluşlarla arasında, kurumsal iletişimitam anlamıyla tesis etmek, diğer sektörel yapıların gelişimde paydaş olarak etkisini artırmak ve güçlenmiş yapısıyla İlin ekonomisinin gelişmesine katkı sağlayan bir sacayağı olmak hedeflerinin yer aldığı deklarasyonla AFGAD ve AGC Yönetimlerince ortak karar alınması, ortak deklarasyonun hazırlanması, ilgili özel, tüzel, kamu kurum ve kuruluşlarının belirlenerek amaç ve hedeflerin anlatılması, gerektiğinde saha araştırmalarının yapılarak, gerekli raporların hazırlanması ve hazırlanan dosya veya dosyaların, İlgili kurum ve kuruluşlara iletilmesi temel faaliyetler içerisinde yer alıyor.

Yerel medyanın sorunlarının da yer aldığı deklarasyonda çözüm önerileri şu şekilde sıralandı:

*İlde kayıtlı tüm esnaf ve tacirlerin net durumu ilgili kurumlarca ortaya koyulmalıdır.

*İldeki tüm kamu kurum ve kuruluşları ile meslek örgütlerinin mevcut imkân ve kabiliyetleri, çalışanlarıyla birlikte ortaya koyulmalıdır.

*Yatırımcıya ışık olması açısından, tüm kurum ve kuruluşlar, güncel raporlama ile yıllık faaliyet raporu düzenleyerek yayınlamalıdır. Üniversitemiz, yerel ekonomiyi saha araştırmaları, yayınlayacağı tezler ve makalelerle desteklemelidir.

*Artvin’de geniş katılımlı bir ekonomik forum düzenlenmelidir.

*Tüm ilçelerde geniş katılımlı gerekirse mahalleler bazında, “Ekonomi Çalıştayı” düzenlenmelidir. Çalıştay sonuçları doğrultusunda, ilgili rapor ve analizler hazırlanmalı; Oluşturulan veriler ışığında, ‘Artvin Ekonomik Stratejik Planının’ altyapısı oluşturulmalı,

*Oluşturulan altyapı ile birlikte, ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları ile meslek örgütleri, yerel yönetimler ve üniversitenin de içinde bulunduğu paydaş bir yapıyla, ‘Artvin İli Ekonomik Stratejik Planı’ hazırlanmalıdır.

*Bu çalışmalara paralel olarak, hiç vakit kaybetmeden, Ticaret Borsası’nın kurulması için gerekli çalışmalar yapılmalı ve ‘Artvin Ticaret Borsası’ kurulmalıdır.

*Ve tüm bu çalışmaların içinde olacak ve omurgasını oluşturacak yapısıyla, bir an önce ‘Artvin İş Geliştirme Koordinasyon Merkezi’ kurulmalı ve çalışmaya başlamalıdır.

Bu süreçte yerel medyanın beklenti ve taleplerinin yer aldığı deklarasyonda “Kamu, Özel, Tüzel Kurum ve Kuruluşların,  yerel medyanın bir güç olduğunu bilmesini, söylem ve eylemleriyle sahiplenmesini, bizlerin daha çok kurumsal iletişimle beslenen ve güçlenen bir yapı olduğumuzu; yandaş değil, her kurum ve kuruluşun iş paydaşı ve yol arkadaşı olduğunun anlaşılmasını; kamunun olduğu kadar halkın da sesi olan, demokrasinin en önemlisacayaklarındanbiri olduğumuzun unutulmamasını, kurum ve kuruluşlar ile sektörel yapıların, medya temsilcileri ile ilişki kurarken, a kişisi b kişisi ya da dernekler yöneticileri vasıtasıyla değil, bizzat o yayın kuruluşlarının imtiyaz sahibi veya kurumsal temsilcileriyle irtibat kurmalarını, bu anlamda, Karşılıklı ilişkilerde, kurumsal bir yapı olarak algılanmayı ve muhatap alınmayı,özellikle kamuda ve siyaset kurumlarında, Basın ve Halkla İlişkiler birimlerinin oluşturulmasının,günümüz dünyasında gerekli ve önemli bir şey olduğunun kanıksanmasını ve oluşturulmasını, il Genel Meclisi başta olmak üzere, kendi yönetim kararları salahiyetinde bütçesi olan yerel yönetimlerin,kurum ve kuruluşların, kendi yetkin ve uzman Basın ve Halkla İlişkiler birimlerini oluşturarak; Yerel medya unsurlarıyla iletişimi gerektiği şekilde yürütmesini, Bu kurum ve kuruluşların, BHİ faaliyetleri ve yerel medya unsurları için açık ve net bir şekilde bütçe ayırmasını, özellikle Üniversitemiz hocalarından ve alanında uzman - yetkin kişilerden,  yerel medya kuruluşlarıyla işbirliği yapmasını, kendi uzmanlık alanları başta olmak üzere, Basın yayın ilkeleri doğrultusunda, ilimizin kültürel ve entelektüel yapısına katkı vermek adına köşe yazılarını, makalelerini, derlemelerini yayınlamalarını,  paylaşmalarını, özellikle yerel yayın kuruluşlarının haber sayfalarının takip edilmesini, yazı ve haber kalitesinin artırılması noktasında, yorumların paylaşılmasını, Youtube ve Sosyal Medya kanallarımızın, abone olunarak ve tıklama yapılarak, bizlere güç verilmesini, tüm kurum ve kuruluşlardan yerel süreli yayınlarımıza, aylık veya yıllık olarak bütçe ayırmalarını,  abone olarak Artvin’ in sesi olan yayıncı kuruluşlara destek olunmasını, eksikliklerimizin ve hatalarımızın, bizzat kurumsal iletişim kanalları yoluyla, yayıncı kuruluşların yetkilileriyle paylaşılmasını, özellikle bizleri geliştirecek fikir ve görüşlerin, yüksek düzeyde eleştiri de olsa,  samimiyetle konunun muhatabı medya kuruluşlarıyla paylaşılmasını, kurum ve kuruluşlar başta olmak üzere, tüm kamuoyundan bekliyor ve talep ediyoruz” ifadeleri yer aldı.

Dilan Şahinbaş