YEREL
Giriş Tarihi : 15-06-2021 11:21   Güncelleme : 15-06-2021 11:21

AÇÜ’DE AKADEMİ YÜKSELME TÖRENİ

Artvin Çoruh Üniversitesi, Akademik Yükselme ve Ali Nihat Gökyüğüt Akademik teşvik Ödül Töreni düzenledi.

AÇÜ’DE AKADEMİ YÜKSELME TÖRENİ

AÇÜ tarafından Ali Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Akademik Yükselme ve Ali Nihat Gökyüğüt Akademik teşvik Ödül Töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ilebaşladı. Tören Rektör Vekili Murat Kibar’ın konuşmasıyla devam etti. Kibar’ın konuşmasının ardından Ali Nihat Gökyiğit Akademik Teşvik Ödülleri sahiplerine verildi ve sonrasında Akademik Giysi Töreri’ne geçildi. Törene Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Emre Büyükyurt, Belediye Başkanı Demirhan Elçin, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, Artvin Barosu Başkanı Avukat Ayla Varan ve Artvin Çoruh Üniversitesi akademisyenleri katılım gösterdi.

Rektör Vekili Murat Kibar, üniversitenin kuruluş aşamasından itibaren bugüne kadar gelmesinde büyük emekleri olan, üniversitenin tüm yöneticilerine, tüm akademik ve idari personeline, katkı sağlayan Artvin’in tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, siyasilere, üniversiteye ayni ve nakdi yardımda bulunan,  işadamlarına teşekkür edederek konuşmasına başladı.

Üniversitelerin görevinin sadece bilgiyi üretmek değil, aynı zamanda kuramsalı uygulanabilir bilgiye dönüştürerek sanayiye, ekonomiye, topluma ve iş dünyasına sunmak olduğunu belirten Kibar, “Teoriden pratiğe aktarılan bilgi yani üretime transfer edilen bilgi, buluş, gelişme, kalkınma ve dünya ile rekabet etmek demektir. Bu bağlamda mensubu olmaktan gurur duyduğum Artvin Çoruh Üniversitesi de kurulduğu günden itibaren ilimizin kültürel, ekonomik, bilimsel alanda gelişmesine ciddi katkılar yapan ve yapmaya devam edecek olan bir bilim yuvasıdır” dedi.

Üniversitenin mevcut durumu hakkında kısaca bilgi veren Kibar, “2007 tarihinde kurulan Artvin Çoruh Üniversitesi, kurulduğu günden itibaren hızlı bir gelişim ve değişim süreci içerişine girmiştir. Artvin Çoruh Üniversitesinde günümüz itibarıyla 9 fakülte, 2 yüksekokul, lisansüstü düzeyde 1 enstitü, 7 meslek yüksekokulu ve 12 araştırma merkezi bulunmaktadır.  Bu birimlerde; yaklaşık 9486 öğrencimiz eğitim görmektedir.  Üniversitemizde 216’sı öğretim üyesi olmak üzere 514 akademik personel ve 184 idari personel görev yapmaktadır. Üniversitemiz; eğitime büyük bir önem vermesinin yanında, eğitimde yenilikçi metotların uygulanması ve erişilebilirlik konusunda yaptığı çalışmalardan dolayı “Yeşil Bayrak” almayı hak kazanan 8 üniversiteden biri olmuştur. Ayrıca Eğitim Fakültesi ve Merkez Kütüphanede mekânda erişilebilirlik konusunda yapmış olduğu düzenlemelerden dolayı “Turuncu Bayrak” almaya aday gösterilmiştir1 diyerek Merkez Kütüphanesi’nde kırk üç bin basılı kaynağın yanı sıra kırk bin dört yüz kırk dokuz elektronik dergiye, 4 milyonun üzerinde elektronik kitaba, 6 milyonun üzerinde uluslararası teze, 2 binin üzerinde gazete ve 5 binin üzerinde sesli kitaba erişim imkânı sunduğunu açıkladı.

Üniversitenin 2021 yılında elde ettiği başarılar ile gündeme geldiğini söyleyen Kibar, “Google Schoolar İndeksinin yapmış olduğu üniversite başarı sıralamasına göre Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği bölümü bilimsel çalışma ve atıf sıralaması bakımından Türkiye’de ki Orman fakülteleri arasında birinci sırada yer almıştır. Üniversitemizde Tıbbi Aromatik Bitkilerden ahşap malzemenin korunmasına yönelik özüt elde edilmiştir. Bu bitkilerden hijyen gerektiren ortamlarda, hastanelerde, eczanelerde vb. alanlarda kullanılması için çalışmalar devam etmektedir. Üniversitemiz ayrıca eşitlikçi personel alımı kriterlerine göre fırsat eşitliği sağlayan bir üniversite olarak gösterilmiştir” dedi.

AÇÜ’nün İhtisas Üniversitesi olduğunu Tıbbi Aromatik Bitkiler alanında 13 projenin Cumhurbaşkanlığı Strateji Dairesi Başkanlığına sunulduğunu, Tıbbi Aromatik Bitkiler alanında ihtisas üniversitesi seçilen Artvin Çoruh Üniversitesi’nin bu alanda gerçekleştirilecek çalışmalarla ve üniversite-sanayi işbirlikleriyle birçok sanayi kolunun gelişmesine imkân sağlayacağı gibi hem bölge kalkınmasına hem de uzun vadede ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamayı hedeflediğini belirten Kibar, “Bulunduğu konum itibariyle Kafkasya sınırına en yakın üniversite olan Artvin Çoruh Üniversitesi Kafkasya bölgesi ile etkileşimini arttırarak ülkeler arası bilimsel ve kültürel bir köprü vazifesi üstlenmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda Uluslararası Kafkasya Kongresi, Kafkasya bölgesi üniversiteleri ile olan ikili işbirliği anlaşmalarının desteklenmesi ve mevcut anlaşmalara yenilerinin eklenmesi üniversitemizin öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır” diyerek ayrıca tarihi İpek Yolu’nun önemli liman merkezlerinden biri olan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan Doğu Karadeniz Bölgesi’ni ve bu bölgedeki illeri de kapsayan DOKAP projesine katkı sağlamayı hedeflediğini vurguladı.

“Bu hedefler doğrultusunda yapılacak proje ve akademik çalışmalarla Artvin'in jeopolitik ve jeo-ekonomik potansiyelinin geliştirilmesine çalışılacaktır” diyen Kibar, üniversitenin Erasmus programı kapsamında Avrupa Birliği ülkelerinden 45 üniversite ile ikili anlaşmaları bulunduğunu, bu sayede öğrencilerin eğitimlerinin bir bölümünü yurt dışında sürdürebilmekte olduğunu da ekledi.

Üniversitede Farabi Değişim Programından son eğitim öğretim yılında toplam 54 öğrencinin yararlandığını bu kapsamda 77 üniversite ile işbirliği anlaşması imzalandığını açıklayan Kibar, “Bu çerçevede, uluslararasılaşmaya büyük önem veren üniversitemiz Kafkasya ve Türkistan bölgesi üniversiteleriyle ikili işbirliği anlaşmalarını çoğaltmayı ve Türkistan, Hazar Coğrafyası, Kafkasya ve Karadeniz Bölgesinde öğrenci ve akademisyen hareketliliğini artırmayı hedeflemektedir” dedi.

Son 2 yıl içerisinde profesör ve doçent unvanını alan tüm akademisyenleri tebrik eden ve onlara akademik hayatlarında başarılar dileyen Kibar, “ Sözlerime son verirken, akademik teşvik ödüllerin bilim insanlarımızın çalışma azmini ve şevkini daha da artıracağını umuyor ve bekliyoruz. Bu konuda akademik teşvikleri bizzat üstlenen Sayın Nihat GÖKYİĞİT beyefendiye şükranlarımı sunuyorum” ifadeleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Kibar’ın konuşmasının ardından Ali Nihat Gökyiğit Akademik Teşvik Ödülleri sahiplerine verildi. AÇÜ 2021 Yılı Nihat Gökyiğit Bilimsel Yayın Teşvik Ödülleri esaslarınca üniversitede yapılan puan sıralamasına göre 1’inci olan Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Çağatay Korkmaz, 2’nci olan Mühendislik Fakültesi Öğretim Elemanı Arş. Gör. Dr. Elanur Adar ve 3’üncü Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayla Bilgin plaketlerini aldı.

 Akademik Giysi Törenine başlandı. Yükseköğretim Kurulundan 2019 ve 2020 yılları içerisinde Profesörlük ünvanını almaya hak kazanan akademisyeler sırayla kürsüye çağrıldı. Hopa İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehemt Ersoy, Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Melahat Özcan, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşegül Bayramoğlu akademik giysilerini giydi.

Profesörlük ünvanını almaya hak kazanan akademisyenlerin ardından 2019-2020 yılları içerisinde Doçentlik ünvanını almaya hak kazanan akademisyenler akademik giysisini giymek için sahneye çıktı. Sırayla Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeki Aksu, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Cansız, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Ulu Kalın, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cafer Mert Yeşilkanat, Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kerem Özbey, Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yaşar Canatan, Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Caner Çiçekdağ, Hopa İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fikret Sözbilir, Hopa İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Orhan Şimşek, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatma Gül Akgül, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kadri Doğan, Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Yavuz, Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Temel, Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Tüfekçioğlu, Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevim İNANÇ Özkan, Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Eda Dokumacıoğlu, Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Derya Sarı, Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Banu Karaşah, Artvin Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Mustafa Kemal Gümüş, akademik giysisini giydi.

DİLAN ŞAHİNBAŞ