EĞİTİM
Giriş Tarihi : 21-02-2023 18:53

AÇÜ Bahar Yarıyılı 27 Şubat’ta başlıyor

AÇÜ Bahar Yarıyılı 27 Şubat’ta başlıyor

Artvin Çoruh Üniversitesi Senatosu, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı eğitim-öğretim sürecine ilişkin alınan kararları açıkladı.

Artvin Çoruh Üniversitesi Bahar Yarıyılı 27 Şubat Pazartesi başlayacak. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Programı öğrencileri ile Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümünün (+1) dönemdeki İşletmede Mesleki Eğitim Uygulaması dersini alan öğrencileri ve Eğitim ve İlahiyat Fakültelerinin Öğretmenlik Uygulaması dersini alan öğrencilerinin (pedagojik formasyon sertifika programı kursu öğrencileri dahil) eğitimlerini yüz yüze olacak. Ayrıca Mezun duruma gelmiş ve stajı eksik kalmış olan ön lisans ve lisans programı öğrencileri, kayıtlı oldukları programın müfredatında yer alan zorunlu stajlarını ilgili işyerlerinde yüz yüze yapacak

Artvin Çoruh Üniversitesi Senatosu, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı eğitim-öğretim sürecine ilişkin alınan kararlar şu şekilde;

1- Artvin Çoruh Üniversitesi ön lisans, lisans ve lisansüstü bölüm/programlarında 7 Şubat 2023 tarihli senato kararı ile 27 Şubat 2023 tarihinde başlanmasına karar verilen 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı derslerinin (2547 sayılı Kanunun 5/ maddesindeki ortak zorunlu dersler hariç) senkron (eşzamanlı) olarak gerçekleştirilmesine,

2- Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Programı öğrencileri ile Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümünün (+1) dönemdeki İşletmede Mesleki Eğitim Uygulaması dersini alan öğrencileri ve Eğitim ve İlahiyat Fakültelerinin Öğretmenlik Uygulaması dersini alan öğrencilerinin (pedagojik formasyon sertifika programı kursu öğrencileri dahil) eğitimlerini yüz yüze almalarına;

3- Mezun duruma gelmiş ve stajı eksik kalmış olan ön lisans ve lisans programı öğrencileri, kayıtlı oldukları programın müfredatında yer alan zorunlu stajlarını ilgili işyerlerinde yüz yüze getirmelerine,

4- Depremden etkilenen illerde ikamet eden öğrencilerin ders kayıtlarını 27 Mart 2023 tarihine kadar, katkı payı/öğrenim ücreti ödemelerini de bahar yarıyılı derslerinin bitiş tarihine kadar yapabilmelerine,

5-Depremden etkilenen illerde ikamet eden öğrencilerin talepleri halinde izinli (kayıt dondurma) sayılması, bu taleplerin online olarak alınmasına,

6- 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılı akademik takvimindeki derslerin bitiş ve sınav tarihleri YÖK tarafından Nisan ayı içerisinde yapılacak değerlendirmelere göre daha sonra belirlenmesine,

7- Aşağıda (a) ve (b) maddelerindeki iki şartı birlikte sağlayan öğrencilerin özel öğrencilik statüsünden yararlanabilmelerine:

A-) Depremden etkilenen illerdeki üniversitelerde kayıtlı öğrenci olmak veya birinci derece yakınlanı deprem bölgesindeki illerde ikamet edip, deprem bölgesi dışındaki illerde bulunan üniversitelerde kayıtlı öğrenci olmak.

B-) "Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği" kapsamındaki programlarda (2. ve 3. Maddeler kapsamındaki öğrenciler) kayıtlı öğrenci olmak.

8- Yükseköğretim Kurulu tarafından Nisan ayı içerisinde yapılacak değerlendirmelere göre üniversitemizce yeni kararların alınmasına,

9-Eğitim-Öğretim faaliyetleri kapsamında senkron olarak online yapılacak derslerin Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından koordine edilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Artvin'de HaberArtvin'de Haber