GÜNCEL
Giriş Tarihi : 12-09-2022 12:01

50 personel alımı yapacak

50 personel alımı yapacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı, sözleşmeli personel alımı kapsamında Artvin’de 50, Türkiye’de 4147 personel alacak.

Alımlar kapsamında Artvin için 3 büro personeli, 8 erkek koruma ve güvenlik görevlisi, 21 erkek destek personeli (temizlik), 18 kadın destek personeli (temizlik) olmak üzere 50 kişi alınacak. Adaylar başvurularını 10 Eylül 2022 (10.00) – 15 Eylül 2022 (17.00) tarihlerinde e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere, boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonları için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puanı esas alınarak 300 Büro Personeli, KPSS P93 puanı esas alınarak 866 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve KPSS P94 puanı esas alınarak 2981 Destek Personeli (Temizlik) alımı yapacak.

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2022 YILI SÖZLEŞMELİ BÜRO PERSONELİ, KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ VE DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) ALIMI DUYURUSU

Bakanlığımız taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere, boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonları için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2’inci maddesi çerçevesinde yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puanı esas alınarak 300 Büro Personeli, KPSS P93 puanı esas alınarak 866 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve KPSS P94 puanı esas alınarak 2981 Destek Personeli (Temizlik) alımı yapılacaktır.

I- BAŞVURU ŞARTLARI

Genel Şartlar

 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

 Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (dul ve yetim aylığı hariç)

Tercih edilecek pozisyon için yukarıdaki tabloda aranan nitelikleri taşıyor olmak,

Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1’inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanların sözleşme fesih tarihinin üzerinden 1 yıl geçmiş olmak,

Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

Özel Şartlar

Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için;

Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (15 Eylül 1987 ve sonrası doğumlu olanlar),

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10’uncu maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18’inci maddesinde belirtilen ve 26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli ve boy-kilo bilgilerini içeren son 1 (bir) yıl içerisinde alınmış sağlık kurulu raporuna sahip olmak (15 Eylül 2021 tarihinden önce alınan sağlık kurulu raporları kabul edilmeyecektir.),

Erkeklerde 170 cm’den, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak ve boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 20’den fazla veya 15’den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+20=90’dan fazla, 70-15=55’den az olmaması gerekmektedir.)

Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

 

AdminAdmin