YEREL
Giriş Tarihi : 14-04-2022 12:23   Güncelleme : 14-04-2022 12:23

“1 Mayıs’ta SOL’da Yürüyelim”

“1 Mayıs’ta SOL’da Yürüyelim”

SOL Parti İl Örgütü 1 Mayıs İşçi Bayramı öncesi “Yok Başka Yolu, İşimizi, Aşımızı, GeleceğimiziKendi Ellerimizle Alacağız” başlığıyla basın bildirisi yayınlayarak SOL’da yürüme çağrısı yaptı.

SOL Parti İl Örgütü 1 Mayıs İşçi Bayramı öncesi yayınladığı basın bildirisinde halkın açlığa mahkum edildiğini vurguladı ve şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye ekonomisi sorumsuz, yetersiz, yolsuzluklara batmış bir kadro elinde korkunç bir felakete sürüklendi. Her şey pahalı halk açlığa mahkûm ediliyor. Başkanlık sistemi denilen bu ucube tek adam rejimi işlemiyor. Halkı açlığa talim etmeye çağırıyor! Hiçbir inandırıcılığı kalmamış bu rejimi yenmeye kararlıyız.

Sokak sokak, fabrika fabrika yükselen itirazlarımızı şimdi 1 Mayıs’ta ülkenin dört bir yanında büyük bir meydan okumaya çevirmeye çağırıyoruz!

Bu çürümüş ekonomik sistemin alternatifi bu sömürü düzenini ihya etmek olamaz. Sermaye politikalarını sürdürerek, emperyalist tekellerin çıkarlarını korumayı birinci görev sayarak bu krizden halktan yana çıkış bulunamaz. Bugün halkın yaşadığı sorunların kaynağında hepimize ait kamu işletmeleri özelleştirmelerle yok pahasına satılarak, tarım neredeyse tasfiye edilerek, dış borç hızla arttırılarak kurulan harami düzeni vardır.

Halkın önemli bir kesimi kredilerle borç batağına sürüklenmiştir. Sermayenin ve emperyalist tekellerin sömürü programı ile halkın insanca yaşama özlemi uzlaştırılamaz.İşimizi, aşığımızı ve geleceğimizi ancak kendi örgütlü mücadelemizle, kendi ellerimizle alacağız!Halktan yana bir çıkış için 1 Mayıs’ta SOL’da Yüreyelim.

Ekonomide kamuculuğun, kamu çıkarlarının öne çıkartıldığı, özelleştirilen kamu işletmelerinin bir bir geri alacak bir çözüm. Başta eğitim ve sağlık olmak üzere kamu hizmetlerinin her yurttaşa eşit, kaliteli ve parasız ulaştırıldığı bir çözüm. Krize karşı herkese yurttaşlık desteğinin sağlandığı; süper zenginlerden alınacak servet vergisiyle ekonomik adaletin sağlandığı bir düzen. Halkın borç denetim komiteleriyle büyük müteahhitlere döviz cinsi ödemelerin sonlandırıldığı, toplum yararına kullanılmamış ‘tiksindirici borçların’ ödemelerinin askıya alındığı halkçı ve toplumcu bir seçenek var!

Bu seçeneği hep birlikte büyütmek için 1 Mayıs’ta buluşalım!Emeğin ve özgürlüğün ülkesini kendi ellerimizle kurmak için birlikte yürüyelim!”

Dilan Şahinbaş